top of page

ARTE DÍLNY

Je skupinové setkání v počtu

 6- 8 lidí. Tvorba může být individuální, ve dvojicích, skupinová.  Těmata se týkají naší osobnosti, vztahů a těla. 

Během tvorby i při následné reflexi se mohou objevovat skryté, hluboko uložené emoce, zasunuté vzpomínky.  Lidé ve skupině sdílejí tyto emoce, prožitky, ale zároveň mají možnost říci stop, když je téma příliš silné, bolestivé. 

 

Klienti mohou pohlédnout a vidět svou tvorbu i optikou jiných lidí. Jiní lidé rovněž mohou mít jiné náhledy na emoce, vzpomínky. Společně pak hledáme  vlastní zdroje k zvládnutí i těch nepříjemných emocí. 

 

Skupina reprezentuje malé sociální pole a členové se zde projevují určitými sociálními rolemi a schopnostmi, což mohou účastníci také reflektovat. 

Skupina zbarvení
bottom of page