top of page
fotkaweb1_edited.jpg

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI

Mohu vám nabídnout tvořivý proces jako možnost odreagování se od běžných starostí, možnost odstupu od situace, ve které se nacházíte.

Tvorbou můžete získat nadhled na své obtíže nebo také pohled z jiného úhlu. 

Odpovědi mnohdy tušíte,  jsou ukryté ve vás, ve vašem nitru- tvorba je jednou z možností, jak je dostat na povrch a uchopit.

Prozkoumáváte sebe, poznáváte sebe v interakci s jinými lidmi- a máte také schopnost měnit sebe. A s tím přichází možná změna okolí. 

Schopnost tvořit a být kreativní je vlastní všem lidem.

A proto nemusíte být umělci, abyste tvořili-  stačí si sednout a jen tak tvořit. Být chvíli kreativním, tvořivým dítětem.

Respekt a vztah ke klientovi a také vybudovaná důvěra jsou pro mě důležitými předpoklady pro úspěšná setkávání a tvoření. 
bottom of page